fbpx
Kuuden kuukauden tauko tekoälyn kehityksessä?

Kuuden kuukauden tauko tekoälyn kehityksessä?

Loading the Elevenlabs Text to Speech AudioNative Player...

Avoin vetoomus ja kuuden kuukauden tauko tekoälyn kehityksessä

Future of Life -sivustolla 29.3.2023 julkaistu avoin vetoomus, jonka allekirjoittajiin kuuluvat mm. Elon Musk, Steve Wozniak, Yoshua Bengio, Yuval Noah Harari, ja lukuisat muut tekoälyasiantuntijat, tutkijat ja AI-alan johtajat, on herättänyt vilkasta keskustelua tekoälyn kehityksen riskeistä. Vetoomus vaatii vähintään kuuden kuukauden taukoa tehokkaiden tekoälyn kehityksessä, jotta voidaan tarkastella ja harkita niiden sekä lyhyen että pitkän aikavälin riskejä.

Käyn läpi seuraavassa tekstissä, miksi mielestäni ajatus tauosta on epärealistinen ja mahdollisesti jopa vaarallinen. Lisäksi olisi mielestäni tärkeää pohtia allekirjoittajien taustoja ja mahdollisia eturistiriitojaan, kun arvioimme heidän näkemyksiään tekoälyn riskeistä. Äkkiseltään tulee mieleen, että esimerkiksi Elon Muskilla* ja Steve Wozniakilla saattaa olla merkittäviä taloudellisia intressejä teknologia-alalla, ja heidän yrityksensä voivat kärsiä OpenAI:n saamasta ylivoimasta GPT-tuoteperheen avulla. Onkin mahdollista, että heidän kannanottonsa voi johtua ainakin osin heidän halustaan suojella omia, ystävien tai muiden sidosryhmien etuja OpenAi:lta menestykseltä. Tämä näkökulma on aina hyvä pitää mielessä kun lukee mielipiteitä tekoälystä: mitä se tarkoittaa kommentoijan tai hänen lähipiirinsä taloudelle.

Läpinäkyvyyden nimissä kerron myös heti alkuun, että tekoälyjen käyttö ja konsultointi niiden tiimoilta ovat jo nyt osa työtäni. Toisaalta olen myös lähipiirissä saanut jo todistaa senkin, että tekoäly vei työt, joten ymmärrän hyvin aiheeseen liittyviä vahvoja tunteita.

* EDIT: Kuten vähän epäilinkin, ja Financial Times epäilykseni 14.4.2023 vahvisti, Muskilla on tosiaan halu luoda oma tekoäly kilpailemaan OpenAI:n GPT-AI-perheen kanssa.. Ts. kannattaa aina mielipiteitä lukiessa huomioida ihmisten omat valta-/talousintressit.

Geopoliittiset näkökohdat ja kansainväliset sopimukset

Suurimapana vaarana tauolle pidän sitä, että kaikki eivät kuitenkaan noudata sääntöjä. Kun esimerkiksi otetaan huomioon maailmanpoliittinen tilanne, kuten Venäjän laiton hyökkäys Ukrainaan vuonna 2022 ja myös Kiinan halu olla maailman vaikutusvaltaisin maa, on hyvä pohtia, kuinka realistista on odottaa näiden maiden noudattavan kansainvälisiä sopimuksia tekoälyn rajoituksista. Vladimir Putin on esimerkiksi todennut, että tekoälyn johtajuus tulee olemaan ratkaisevaa tulevaisuuden maailmanpolitiikassa. Ja jos vaikka Venäjä ei tällä hetkellä pysty ehkä panostamaan tekoälykehitykseen mielettömän sotaretkensä takia, niin maailmassa on kuitenkin muitakin tahoja, joille välttämättä sopimukset eivät ole hidaste, ja näin vain annetaan heille etumatkaa omien tarkoitusperiensä edistämiseen.

Kuuden kuukauden tauon realistisuus ja riittävyys

Pohtisin myös sitä, että onko kuuden kuukauden kehitystauko realistinen tai riittävä tekoälyn kehityksen nopeuden, taloudellisten intressien ja aiheen monimutkaisuuden vuoksi. On mielestäni selvää, että pelkkä tauko ei riitä vastaamaan haasteisiin, joita tekoälyn kehitys asettaa. Itse asiassa en edes usko, että mikään aika riittää valmistamaan ihmiskuntaa käsillä olevaan muutokseen. Puhumme niin perustavaa laatua olevasta revoluutiosta, että se tulee todennäköisesti vaatimaan jonkin uuden ”ismin” toimiakseen. Olen aiheesta kirjoittanut aiemmin tarkemmin täällä.

Kirjoitukseni jatkuu kuvituskuvan jälkeen.

Asiantuntijoita pohtimassa. Kuva generoitu Midjourneyllä.

Nykyisten suurten kielimallien, kuten GPT-4, vaikutus maailmaan

Jo nykyiset (M)LLM-tekoälymallit, kuten GPT-4, ovat tuoneet mukanaan mullistavia muutoksia erityisesti asiantuntijatyössä. Ne kykenevät tuottamaan laadukasta tekstiä, analysoimaan suuria tietomääriä ja auttamaan monimutkaisissa ongelmanratkaisutehtävissä. Tekoäly vapauttaa asiantuntijoita rutiinitehtävistä ja antaa heille enemmän aikaa keskittyä luovaan ja strategiseen työhön. Jo nyt alkaa olla tilanne, että aidosti vain mielikuvitus on rajana sille joka osaa käyttää oikeaa tekoälyä oikeassa tehtävässä. Tämä on johtanut – ja tulee edelleen johtamaan – muutoksiin työmarkkinoilla, kun tekoäly tekee ja ottaa osaa tehtäviin, jotka aiemmin vaativat ihmisen asiantuntemusta. Vaikka yhtään uutta LLM-tekoälyä ei enää julkaistaisi. Suurin riski muutoksessa on mielestäni ihmisten haluttomuus muuttua maailman mukana.

AGI:n hyödyt ja ihmiskunnan tulevaisuus

On hyvä muistaa, että tekoälyllä, erityisesti jossain vaiheessa todennäköisesti syntyvällä AGI:lla (Artificial General Intelligence), on valtava potentiaali muuttaa maailmaa positiivisesti. Viimeistään se myös vie meidät syvälle neljännen teollisen vallankumouksen pyörteisiin. Näihin mahdollisuuksiin otin kantaa analysoidessani Bill Gatesin tulevaisuusvisioita tekoälyn saralla. AGI voisi auttaa ratkaisemaan monia nykyisiä globaaleja ongelmia, kuten ilmastonmuutosta, köyhyyttä ja sairauksia. ASI:sta (Artificial Super Intelligence, joka tulee käynnistämään viidennen teollisen vallankumouksen) puhumattakaan.

Kuitenkin olen samaa mieltä siitä, että paremman tulevaisuuden saavuttaminen turvallisesti ja eettisesti vaatinee jonkinlaista kansainvälistä yhteistyötä ja sääntelyä. Se työ olisi pitänyt toki aloittaa jo vuosia sitten, koska kehityksen suunta on kyllä ollut tiedossa pitkään, mutta viimeistään nyt. Ehkä näin voidaan varmistaa, että tekoälyn kehitys on ihmiskunnalle hyödyllistä eikä haitallista. Kuinka kehitystä voidaan sitten aidosti ohjata ja valvoa on kysymys, johon minulla ei ole vastausta. Tästä jälleen varoittavana esimerkkinä on Venäjän viimeaikainen toiminta.

Kohti tulevaisuutta tekoälyn kanssa

Vaikka tekoälyn kehitykseen liittyy monimutkaisia riskejä ja haasteita, koen tärkeäksi olla optimistinen sen potentiaalista. Erityisen tärkeäksi muutosten keskellä näen, että on kriittistä pitää huolta omasta osaamisesta ja oman organisaation tekoälykyvykkyydestä. Ymmärtämällä tekoälyn toimintaa, rajoituksia ja sen sovelluksia voi varmistaa, että pysyy mukana kehityksessä ja hyödyntää sen tarjoamat mahdollisuudet parhaalla mahdollisella tavalla. Samalla voi toki seurata aiheen filosofista ja eettistä keskustelua, ja osallistuakin siihen – kuten minä tässä teen –, mutta viime kädessä kannustan keskittymään omaan peliin, sillä uskon, että maailma kyllä löytää lopulta uudet uomansa.

Mikäli organisaatiosi kaipaa apua tässä muutoksessa, laita viestiä ja jutellaan lisää. Minulla on tarjota esimerkiksi luonnollista kieltä ymmärtävien tekoälyjen intensiivivalmennusta, työkalukoulutusta markkinointiin ja viestintään (mm. ChatGPT & Midjourney) sekä myös liiketoiminta- ja markkinointijohdon konsultointia aiheesta. Lisätietoja: https://bit.ly/ai-valmennus

Disclaimer: tässäkin kirjoituksessa on käytetty apuna GPT-4 ja Midjourney tekoälyjä.

Tulevaisuus joskus siellä jossain AI:n kanssa. Kuva generoitu Midjourneyllä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *