fbpx
Strategia arkeen OKR-mallilla – kirja-arvio

Strategia arkeen OKR-mallilla – kirja-arvio

Loading the Elevenlabs Text to Speech AudioNative Player...

Kaupallinen yhteistyö: Sain loppukesästä 2020 sähköpostia Henri Soralta, joka on toinen Strategia arkeen OKR-mallilla -teoksen kirjoittajista. Meilissään hän toivoi minulta kirja-arvostelua tuoreesta teoksestaan, sillä aiempi OKR-aiheinen kirja-arvioni oli herättänyt hänen huomionsa sen ollessa korkealla Googlen hauissa aiheesta. Lupasin lukea Soran teoksen ja kirjoittaa siitä bloggauksen “Kirja-arvio: Strategia arkeen OKR-mallilla”, kunhan vain löydän sopivan ajan lukemiselle. 

Strategia arkeen OKR-mallilla, Henri Sora, Juuso Hämäläinen, Kauppakamari 2020
Strategia arkeen OKR-mallilla, Henri Sora, Juuso Hämäläinen, Kauppakamari 2020

Varoitin Henriä, että minulla on MBA-opinnäytetyöni kirjoittaminen kesken ja priorisoin luonnollisesti sitä, joten pieni tovi saattaa hommassa mennä. Ja niinhän siinä sitten kävi, että tämä kirja-arvio jäi kiireellisempien tehtävien jalkoihin.

Tapanani ei kuitenkaan ole jättää tekemättä se mitä on sovittu, joten lueskelin Strategia arkeen OKR-mallilla –kirjaa aina silloin tällöin sopivan hetken tullen. Kirjan konkreettisuus oli omalta osaltaan lukemista hidastava tekijä, sillä vaikka OKR-mallista lukeminen olikin kokonaisuutena kiinnostavaa, niin kyse ei silti ole mieltä erityisen rentouttavasta kirjasta, vaan eräänlaisesta käyttöohjeesta OKR-mallin saloihin.

Kirja-arvio: Strategia arkeen OKR-mallilla

Kuten jo alussa mainitsin, olen kirjoittanut aiemmin lyhyen kirja-arvion John Doerrin 2018 julkaistusta kirjasta ”Measure What Matters”. Luettuani sen olin sitä mieltä, että parhaimmillaan Measure What Matters on mahdollisesti jopa tärkein yksittäinen teos mitä johtaja voi lukea. Tästä lähtökohdasta on tietenkin vaikea enää pistää paremmaksi, mutta niin siinä vain kävi, että Hämäläinen & Sora onnistuivat siinä. Uskallan suositella heidän Strategia arkeen OKR-mallilla teostaan jopa vielä enemmän kuin Doerrin aiempaa saman aiheista.

Mikä OKR on?

Jos et yhtään tiedä mistä OKR:ssä on kyse, niin Sora & Hämäläinen tiivistävät sen teoksessaan seuraavasti:

“Yksinkertaisimmillaan OKR-malli koostuu kahdesta osasta: objectives eli tavoitteet, jotka kertovat, mitä kohti mennään, ja key results eli avaintulokset, jotka puolestaan kertovat, eteneekö matkanteko toivotulla tavalla.”

Strategia arkeen OKR-mallilla, Henri Sora, Juuso Hämäläinen, 2020

Hyötyjä OKR:lle parivaljakko listaa esim. oheisesti kirjassaan:

1. (OKR) Luo organisaatioon selkeyttä ja fokusta.

2. Samansuuntaistaa organisaation toimintaa.

3. Kannustaa jatkuvaan oppimiseen.

4. Lisää läpinäkyvyyttä ja vastuunkantoa.

5. Auttaa saavuttamaan tulokset nopeammin.

6. Tuo johdolle ajantasaisen tilannekuvan.

Strategia arkeen OKR-mallilla, Henri Sora, Juuso Hämäläinen, 2020

Edellisen listan pohjalta uskon vahvasti, että jokainen johtaja kiinnostuu kyllä työkalusta, joka auttaa kyseisten kuuden kohdan toteutumisessa.

Strategia arkeen OKR-mallilla -kirja ei ole apuväline mikromanagerointiin

Edellisen lisäksi koen tärkeäksi nostaa vielä yhden lainauksen OKR:än olemuksesta esille, eli:

“on tärkeää painottaa, että OKR:t eivät ole kyttäämisen ja ihmisten mikromanageroinnin työkalu. Sen sijaan OKR-mallin tehtävänä on nostaa säännöllisesti keskustelun aiheeksi eri toimintojen tavoitteet ja niiden etenemisen esteet, jotta asioihin on mahdollista reagoida ajoissa.”

Strategia arkeen OKR-mallilla, Henri Sora, Juuso Hämäläinen, 2020

Painotan edellistä siksi, että vähän ihmisluontoa jo tuntevana tiedän, että houkutus kääntää hyvää tarkoittava malli excel-optimoinniksi on todellinen riski lähes missä tahansa organisaatiossa. Olen jopa sitä mieltä, että jos OKR otetaan yrityksessä X käyttöön, se lisää johdon tarvetta harjoittaa aktiivista omien arvojen reflektointia ja seurantaa, eli teemmekö oikeita asioita oikeista motiiveista. Enemmän eettisestä johtamisesta voit lukea tästä kirjoituksestani.

OKR:stä selkeällä suomenkielellä

“Yksi organisaatioiden keskeisiä ongelmia on se, että kollegat täyttävät avainhenkilöiden työpöytiä oikealta ja vasemmalta ilman minkäänlaista kontrollia.”

Strategia arkeen OKR-mallilla, Henri Sora, Juuso Hämäläinen, 2020

Strategia arkeen OKR-mallilla on suoraan sanottuna selkeää ja hyvin ymmärrettävää suomenkieltä. Tämä ei ole koskaan itsestäänselvyys, kun kyseessä on IT-konsulttien kirjoittama bisneskirja. Tässä tapauksessa kuitenkin asiat etenevät loogisesti, teksti sujuvaa ja konkreettista, helposti ymmärrettävää. Moneen amerikkalaiseen bisneskirjaan verrattuna Sora ja Hämäläinen pitävät sisällön esimerkkejä myöten tiiviinä ja välillä lukiessa iskee jopa infoähky, eli tila, jossa on pakko vain pitää taukoa lukemisesta, koska tietoa on yksinkertaisesti tarjolla niin paljon. 

OKR-malli aikajanalla kuvitus kirjasta Strategia arkeen OKR-mallilla, Henri Sora, Juuso Hämäläinen, 2020
Tiiviin tekstin lisäksi tarjolla on hyvä määrä prosessikuvia ja taulukoita.
Kuva: Strategia arkeen OKR-mallilla, Henri Sora, Juuso Hämäläinen, 2020

Tästäkin syystä kirja otti hiukan pidempään lukea, sillä se on oikeasti todellakin konkreettinen opas OKR:än saloihin. On myöskin melko todennäköistä, että kirja vaatii useamman luennan arjen tukena ja myös palaamista OKR:än implementointiprosessin aikana.

Käyttöohjemaisuus on iso plussa

OKR:ää ei voi oikein ottaa käyttöön yrityksen strategiaa jalkauttamaan jollei tunne sen taustoja, teoriaa ja terminologiaa. Myös tämän osion Sora ja Hämäläinen sanailevat erinomaisesti. Termeistä ja taustoista siirrytään kuitenkin melko nopeasti mallin hyötyihin, käyttöönottoon ja lopulta eri sudenkuoppien käsittelyyn ja käyttöönoton onnistumisen varmistamiseen. Kokonaisuutena kirja onkin mielestäni enemmän OKR-mallin käyttöopas kuin perinteinen konsulttien viisastelukirja. Tämä taas on pelkästään positiivinen asia.

Oman positiivisen mainintansa kirja ansaitsee siitä, että se kommunikoi selkeästi OKR:än rajallisuuden. Sora ja Hämäläinen eivät siis edes yritä väittää, että ottamalla käyttöön OKR-mallin, kaikki ongelmat poistuisivat, sillä edelleen huono strategia on huono ja puutteellinen kompetenssi tai resurssit tekevät tavoitteiden saavuttamisesta vaikeaa tai jopa mahdotonta.

“Jos strategia on jo lähtökohtaisesti pielessä, tavoitteet ja avaintulokset vievät organisaatiota juuri tuohon ei-toivottuun suuntaan. Periaatteessa OKR-malli osoittaa kyllä muutaman vuosineljänneksen aikana, onko strategia todella oikea. Muutamassa vuosineljänneksessä alkaa näkyä, jos avaintulosten saavuttaminen on vaikeaa eivätkä tavoitteet toteudu. Silloin on syytä haastaa varsinainen strategia – OKR-malli ei ole syyllinen, jos strategiassa on tehty huonoja valintoja.”

Strategia arkeen OKR-mallilla, Henri Sora, Juuso Hämäläinen, 2020

OKR-malli kyllä auttaa ongelmien näkyväksi tekemisessa, mutta asioiden korjaaminen on viime kädessä yrityksen toimitusjohtajan ja hallituksen vastuulla, parhaimmillaan OKR:än avulla.

“Hallitustyön kannalta on elintärkeää olla selvillä siitä, onko strategia toteutumassa vai ei. Tähän OKR-malli on aivan erinomainen väline. OKR-mallin avulla johtoporras tietää, onko strategia tislautunut koko organisaation toimintaan jokaista tiimiä myöten.”

Strategia arkeen OKR-mallilla, Henri Sora, Juuso Hämäläinen, 2020

OKR-malli ja omat kokemukset

En ole koskaan ollut töissä orgaatiossa, jossa OKR olisi ollut kokonaisvaltaisesti ja systemaattisesti käytössä. Olen lähinnä soveltanut mallia omassa elämässäni testiluontoisesti, eli linjannut sen mikä on minulle tärkeää ja koittanut myös antaa tärkeille asioille numeerisia avaintuloksia joita seurata. 

“Avaintulos on OKR-mallin toiseksi tärkein käsite. Siinä missä tavoitteilla määritellään haluttu suunta, avaintulosten avulla seurataan tavoitteen saavuttamista numeroiden avulla. Avaintulos on siis konkreettinen ja numeerinen.”

Strategia arkeen OKR-mallilla, Henri Sora, Juuso Hämäläinen, 2020

Tämä kuitenkin on osoittautunut liian raskaaksi ylläpitää, eikä raportointi itselle ole sitten niin hauskaa, että jaksaisin omaa elämääni seurata avaintuloksilla.

Uskon kuitenkin vahvasti, että mikä tahansa yli kourallisen ihmisiä työllistävä organisaatio voisi hyötyä OKR:stä, ainakin jos organisaatio on muodostanut vision ja sitä toteuttavan strategian. Jos arki kuitenkin on sekoilua sinne tänne ja siitä sellaisena pitää, niin mitä sitä turhaan menoa hidastaa malleilla ja prosesseilla. 

Yksi erityistekijä joka minua OKR:än käyttöönotossa myös kiinnostaa, on Soran ja Hämäläisen selkeästi verbalisoima johtajan tyypillinen haaste:

“…myös johdon on hyvä julkaista henkilökohtaiset tavoitteensa OKR-järjestelmässä. Usein johdon työ on organisaatiossa näkymätöntä ja vaikeasti hahmotettavissa. OKR:ien avulla johto voi tehdä omat tavoitteensa näkyväksi kaikille. Esimerkiksi usein alaiset eivät näe, mihin johdon työaika menee. On helppo ajatella, että johto on vain golfaamassa, kun tulokset revitään muiden selkänahasta. Kun tavoitteet ovat kaikkien nähtävillä, se lisää luottamusta organisaatioon.”

Strategia arkeen OKR-mallilla, Henri Sora, Juuso Hämäläinen, 2020

Tunnen edellä mainitun haasteen omakohtaisesti, sillä vaikka en golffaa tai kritisoi sitä, niin olen joskus itsekin asiantuntijana kyseenalaistanut johdon työn merkityksen. Sittemmin olen toki johtajan työn kautta ymmärtänyt sen, että osa johtajan palkkaa on se, että työ on jatkuvan arvostelun ja tarkkailun alla. Usein on vain pakko hyväksyä, että vilpitön mieli ja tahto toimia oikein ei miellytä kaikkia organisaatiossa – teki niin tai näin. Ehkä kuitenkin läpinäkyvästi kommunikoidut tavoitteet ja avaintulokset auttaisivat organisaatiota ymmärtämään edes hiukan johtajien työpäiviä, mene ja tiedä.

Yhteenveto: Strategia arkeen OKR-mallilla

Strategia arkeen OKR-mallilla on varsin tyhjentävä johdatus Objectives and Key Results -malliin. Yhdeltä lukemalta minusta tuntuu, että sen OKR-malli on käsitelty niin, että käsillä on kaikki tarpeellinen alkuun pääsemiseksi ja hiukan pidemmällekin. En silti usko, että kirjan lukeminen kertaalleen riittää mallin menestyksekkääseen käyttöönottoon, sillä jokaisessa yrityksessä on omat muuttujansa ja “jarrumiehensä”, jotka tekevät käytännöstä teoriaa monimutkaisempaa. Teoksen kotisivuilla Sora ja Hämäläinen ilmaisevat kyllä olevansa käytettävissä avuksi jos OKR-malli tuntuu haastavalta ottaa käyttöön itsenäisesti tai vain muuten kaipaa apua aiheen parissa.

Lukemani perusteella lähtisin ainakin itse kysymään lisää Henriltä, koska todennäköisesti haasteita käyttöönotossa on luvassa enemmän kuin uskaltaa edes aavistella… Sillä jos vuodet muutoksien johtajana ja bisneksien kehittäjänä ovat minulle jotain opettaneet, on se ainakin se, että moni saa tehtyä yksinkertaisistakin asioista vaikeita, jos ne eivät ole henkilölle itselleen tärkeitä. Mutta jos sisäisen myynnin pohjatyön ja muun hyvän valmistelun seurauksena saa organisaation mukaan mahdottomaltakin tuntuvaan matkaan innostuneena, voi tapahtua ihmeellisiä asioita. Niiden seuraamiseen Hämäläisen ja Soran Strategia arkeen OKR-mallilla -kirja tarjoaakin tällä hetkellä parhaan tietämäni työkalun.

Tutustu kirjaan tarkemmin täällä: https://okr-kirja.fi/

#okrkirja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *