fbpx
Reiss Motivaatioprofiili – eli miten tutkia tieteellisesti omia motivaattoreitaan?

Reiss Motivaatioprofiili – eli miten tutkia tieteellisesti omia motivaattoreitaan?

Uskon, että itsetuntemuksen lisääminen ja erityisesti omien motivaattoreiden tunnistaminen, on hyödyllistä kenelle tahansa. Olenkin siksi jo pitkään halunnut tutustua motivaattoreihini  jotenkin “virallisemmin”. Tähän avautui mahdollisuus verkostoiduttuani LinkedInissä Reiss Motivaatioprofiili® -valmentaja Shani Livsonin kanssa.

Kyseinen RMP-persoonallisuustesti ja tämä kirjoitus onkin tehty yhteistyössä Shanin kanssa. Hänen yhteystietonsa löydät postauksen lopusta, otsikon nro. 7 alta.

Blogauksen sisältö

 1. Mikä on Reissin motivaatioteoria?
 2. Mitä motivaattoreita testi tunnistaa
 3. Miten testaus tapahtui?
 4. Reiss Motivaatioprofiili – läpikäynti
 5. No mikä minua motivoi?
 6. Mitenkä Reissin Motivaatioprofiili vertautuu muihin persoonallisuustesteihin?
 7. Miten saat oman Reiss motivaatioprofiilisi?
 8. Mitä haluaisin tietää seuraavaksi?

“Tunne itsesi ja tunne vihollinen – sadassakaan taistelussa et ole vaarassa. Kun et tunne vihollista mutta tunnet itsesi, ovat mahdollisuutesi voittaa tai hävitä yhtäläiset. Jos et tunne sen paremmin vihollista kuin itseäsi, häviät varmasti jokaisen taistelun.” Sun Tzu

1.   Mikä on Reissin motivaatioteoria?

Mikään olento ei toimi ilman motivaatiota ja motivaattoreita. Yksinkertaisimmillaan motivaatiossa voi mielestäni ajatella olevan kyse toimimisesta joko palkkiota kohti tai poispäin pelosta.

Sana “motivaatio” on johdettu latinankielen sanasta “movere”. Se tarkoittaa suomeksi “liikuttaa” ja kuvaa mielestäni edelleen hyvin konkreettisesti mistä motivaatiossa on kyse: liikkumisesta kohti jotain tunnetta.

Tiivistettynä Reissin Motivaatioprofiili eroaa monesta muusta persoonallisuustyyppitestistä sillä, että se ei lokeroi ihmisiä yhtä karkeasti kuin vaikka DiSC, MBTI tai Four Tendencies, joista hieman lisää kirjoituksen lopussa.

Steven Reissin 16 motivaattoria

Jo edesmennyt amerikkalainen professori Steven Reiss tutki ihmismieltä vuosikymmenten ajan. Osana tutkimustyötään hän kehitti persoonallisuustestin, joka perustuu ihmisen omaan arvioon itsestään.

Tämän testin pohjalta syntyy yksilöllinen profiili, joka sisältää 16 eri motivaattoria, jotka kuvantavat sitä mikä saa ihmisen toimimaan tai käyttäytymään tietyllä tapaa.

Reissin testi soveltuu siis ennen kaikkea itsetuntemuksen kehittämiseen, mutta myös vaikkapa parisuhteen tai tiimidynamiikan parantamiseen. Motivaatioprofiili ei tietenkään kerro absoluuttista totuutta – kuten ei mikään kyselytesti maailmassa; siihen ihmismieli on liian monimutkainen ja täynnä poikkeuksia säännöissä.

2.   Mitä motivaattoreita testi tunnistaa

Shani teki minulle Reissin motivaatioprofiilin, joka on tarkoitettu bisneskäyttöön. Tämä siksi, että koen mielenkiintoiseksi ja mieltä avartavaksi tietää aina enemmän vahvuuksistani – jos toki myös heikkouksistani – työelämässä.

Kokonaisuudessaan mitattavat motivaattorit ovat sekalaisessa järjestyksessä:

 1. Valta Power is the desire to influence others
 2. Uteliaisuus Curiosity is the desire for knowledge
 3. RiippumattomuusIndependence is the desire for self-reliance
 4. StatusStatus is the desire for social standing
 5. KunniaHonor is the desire to be loyal to one’s parents and heritage
 6. PerheFamily is the desire to raise one’s own children
 7. IdealismiIdealism is the desire for social justice
 8. KerääminenSaving is the desire to collect things
 9. MielenrauhaTranquility is the desire for emotional calm
 10. SyöminenEating is the desire to consume food
 11. HyväksyntäAcceptance is the desire for inclusion
 12. EsteettisyysAesthetics is the desire for beauty*
 13. Kosto / voittaminenVengeance is the desire to get even
 14. Fyysinen aktiivisuusPhysical Activity is the desire for exercise of muscles
 15. JärjestysOrder is the desire for organization
 16. Sosiaaliset kontaktitSocial Contact is the desire for companionship

Kursivoitu englanninkielinen kuvaus on lyhyt tiivistelmä Steven Reissin kirjasta Who Am I? The 16 Basic Desires that Motivate Our Actions and Define our Personalities poislukien kohta 12. joka on kirjan alkuperäisversiossa sanatarkasti “Romance is the desire for sex and beauty.”, mutta on ymmärrettävsti vaihdettu bisnesversiossa esteettisyyden tarpeeksi.

Miten Reiss Motivaatioprofiilia luetaan?

Asteikko Reissin testissä on välillä -2 – +2 niin, että -2 on erittäin heikko motivaattori ja +2 on erittäin vahva motivaattori. Suurin osa ihmisten motivaattoreista sijoittuu Gaussin käyrän mukaan 0 kummallekin puolen, niin että vain 2% ihmisistä kuuluu välille -2 – -1,7 tai +1,7 – +2.

Mitä vahvempi motivaattori on suuntaan tai toiseen, sitä vahvemmin se vaikuttaa ihmisen käytökseen tuottaessaan mielihyvää toteutuessaan.

Ja juuri tuossa edellä piileeki RMP-persoonallisuustestin kiinnostavin ulottuvuus: Koska olen mikä olen, niin eikö minun kannata tehdä niitä asioita, jotka tuottavat minulle mielihyvää? Tai jos koen, että jokin ei ole minusta kiinnostavaa tai motivoivaa, niin tiedän ainakin miksi niin on.

Reissin motivaatioprofiilia voinee siis pitää jonkinlaisena karttana kohti motivoituneempaa elämää.

3.   Miten testaus tapahtui?

Tavattuani Shanin sain häneltä linkin testialustalle, jossa vastasin omalla ajallani 120 kysymykseen. Tämä oli mielestäni hyvä juttu, sillä näin vastaaja pystyy järjestämään testitilanteen sellaiseksi, että on mahdollisimman oma itsensä.

Testi tehtiin äidinkielelläni eli suomeksi, joka tekee siitä ainakin aavistuksen luotettavamman kuin vaikkapa englanninkielisen testin tulos. Testikysely ja raportti ovat saatavilla myös mm. ruotsiksi, englanniksi, saksaksi, ranskaksi, norjaksi ja espanjaksi.

Kun sitten olin tehnyt testin, sai Shani tiedon asiasta ja sovimme f2f-tapaamisen, jossa tulokset käytäisi yhdessä läpi.

4.   Reiss Motivaatioprofiili – läpikäynti

Tapasimme Shanin kanssa työpäiväni jälkeen kirjastossa, johon Shani oli ystävällisesti varannut meille tilan. Näin tehtiin siksi, että tämänkaltaisen testin tulosten läpikäyminen on parasta rauhallisessa ympäristössä. Tieto on kuitenkin varsin henkilökohtaista ja siksi motivaatioprofiilin läpikäynti voi tuntua kiusalliselta vaikkapa kahvilassa tai työpaikalla.

Aikaa tulosten purkuun meni arviolta 1,5 tuntia.

Tämän jälkeen sain vielä testialustalta nähtäväkseni yhteenvedon motivaattoreista, sekä ladattavaksi suomenkielisen 34-sivuisen PDF:än, jossa on sekä lisätietoa Reissin Motivaatioprofiilista että tarkemmin läpikäytynä ne motivaattorit, jotka ovat testatulla erityisen vahvoja tai heikkoja.

Henkilökohtaisen PDF-motivaatioprofiilin neljä ensimmäistä sivua.

Ns. tasapuolisen, oranssin alueen motivaattorit ovat Shanin mukaan yleensä niin tilannesidonnaisia ja joustavia, että eivät erityisesti ohjaa käyttäytymistä. Siksi huomio raportissa keskitetään joko vahvan tai heikon alueen motivaattoreihin.

5.   No mikä minua motivoi?

Testin tulokset eivät olleet yllättäviä, vaan pikemminkin ennakko-odotuksiani vahvistavia.

Testin mukaan vahvimpia motivaattoreitani olivat mm. valta, riippumattomuus ja uteliaisuus. Myös kunnia ja statuksen tarve nousivat yli tasapuolisen. Vastaavasti tarpeeni sosiaalisille kontakteille tai järjestykselle olivat heikkoja.

Ensireaktioni tulospalkkeja katsellessa oli, että tämähän on “mukava” tyyppi tämä Jukka. 😀

Ja tässäpä sitten astuukin kuvaan motivaatiovalmentajan osaaminen: yksi sana ei mitenkään voi kuvata motivaattorin moniulotteisuutta, vaan yhdellä motivaattorilla on useita yksilöllisiä tapoja ilmetä. Myös PDF-raportti on mielestäni liian lavea vastatakseen yksin kysymyksiin motivaattorin merkityksestä.

Motivaattoreistani

Kohdallani valta motivaattorina ilmenee muun muassa vahvana tarpeena saada vaikuttaa ja kehittää toimintaa.

”Voimakastahtoiset ihmiset saattavat olla kiinnostuneita työstä tai urasta, joka palkitsee johtamiskyvystä ja/tai kovasta työstä, ja on haastava. Toisaalta he eivät ehkä ole kiinnostuneita työstä tai urasta, joka ei aseta heille haasteita tai on enimmäkseen muiden auttamista tai tukemista.” RMP-raporttini

Valta yhdistettynä uteliaisuuteen selittää varmasti myös tämän blogin olemassaoloa:

“Monet ihmiset, joilla on vahva vallan tarve, arvostavat osaamista, tuottavuutta ja erinomaisuutta. Monet pyrkivät parantamaan taitojaan. Jotkut voivat edistää motivaatiotaan tekemällä töitä taitojensa parantamiseksi.” RMP-raporttini

Riippumattomuus on taas linkissä vähäiseen sosiaalisuuden tarpeeseeni. Eli pidän kyllä ihmisistä oikein annosteltuna, mutta viihdyn myös erittäin hyvin itsekseni.

Tässä ei ole kyse mistään henkilökohtaisesta, vaan pohjimmiltaan kyse on aivokemiasta ja sen palkitsemismekanismista. Mutta koska tarpeeni tulla hyväksytyksi porukassa ei ole merkittävä, kykenen itsenäiseen työhön ja päätöksentekoon.

”Monet ihmiset, joilla on heikko sosiaalisten kontaktien tarve, eivät kuulu moneen seuraan, yhdistykseen tai sosiaaliseen ryhmään. Jotkut pitävät seurustelua pinnallisena tai kokevat sen rasittavaksi. Jotkut käyvät harvoin kutsuilla tai juhlissa ja, jos käyvät, lähtevät aikaisin pois. Jotkut eivät edes tiedä, ketkä pitävät kutsuja minäkin viikonloppuna.” RMP-raporttini

En totta tosiaan viihdy vapaalla juhlissa, kutsuissa tai muissa karkeloissa missä keskustelu on pääosin small talkkia. Koen sen aavistuksen turhana, ainakin jos en tunne ihmistä. Tämä ei tarkoita, ettenkö osaisi tarvittaessa small talkkia, se ei vain tule minulta luonnostaan.

Yksi yhdistää yli testien

Uteliaisuus nousee kaikissa tekemissäni testeissä aina esille muodossa tai toisessa. Tämä ominaisuus näkyy tarpeenani oppia, ymmärtää ja selvittää uusia asioita. Älyllisesti liian helppo työ tylsistyttää minut nopeasti ja etsin mielelle virikkeitä tavalla tai toisella.

”Saattaisit mielelläsi työskennellä ammatissa, johon liittyy älyllinen haaste, kuten esimerkiksi strateginen suunnittelu tai ongelmien ratkaisu. Tai ehkä haluaisit toimia tutkijana tai ainakin työssä, joka liittyy tieteeseen.” RMP-raporttini

Toisaalta olen kyllä hyväksynyt jo tähän ikään mennessä sen, että pääosa työmaailmasta rakentuu lähinnä toistettavien rutiinien varaan ja suurimmat haasteet työssä onnistumisessa ovat yleensä kiinni kommunikaatiosta, resursseista ja sinnikkyydestä.

Saisiko olla strategisempaa ajattelua?

Jos vaimoltani kysytään, niin minulla on varmasti myös heikko järjestyksen tarve. Ja niin vain Reissin motivaatioprofiili tämänkin validoi, vaikkakin työelämässä järjestyksentarve manifestoituu toisella tapaa kuin vaatekaapissani.

Toisin sanoen olen taipuvainen katsomaan ns. isoa kuvaa, eivätkä yksityiskohdat ole minulle kovin tärkeitä.

En sano, etteivätkö ne olisi merkityksellisiä, mutta niiden havaitsemiseen kannattaa valita vain neuroottisemmalla persoonallisuudella varustettu ihminen.

”Monet, joilla on heikko järjestyksen tarve, mieluummin keskittyvät asian ytimeen kiinnittäen vain vähän huomiota yksityiskohtiin. Jotkut heistä pitävät pieniä yksityiskohtia jonninjoutavina tai eivät edes huomaa niitä. He saattavat mielellään noudattaa lain henkeä, mutta eivät välttämättä lain kirjainta. Jotkut keskittyvät “isoon kuvaan”.” RMP-raporttini

Tämä ei tarkoita, ettenkö kykenisi pakon edessä pilkun viilaukseen, mutta se kuluttaa ja stressaa minua paljon keskimääräistä enemmän.

Hyvänä puolena tässä tietenkin on, että minua ei juuri haittaa muutos / kaaos / epävarmuus, enkä myöskään koe tarvetta puuttua pikkujuttuihin, vaikka ehkä huomaisinkin parannettavaa – iso kuva ja tavoite ovat tärkeämpiä kuin detskuista nillitys.

Luonnollisesti suhtaudun kuitenkin vakavasti deadlineihin ja sopimuksiin, sillä valta- ja kunniamotivaattoreista kumpuavat ominaisuuteni kompensoivat taipumusta epäjärjestykseen. Käyttäisinkin epäjärjestyksestä mieluummin määritelmää ”abstraktiin ajatteluun taipuva”. 😉

6.   Mitenkä Reissin Motivaatioprofiili vertautuu muihin persoonallisuustesteihin?

Olen tehnyt jonkin verran erilaisia persoonallisuustestejä, osa kevyempiä – osa laajempia. Osa ilmaisia, osa maksullisia.

Näistä maksullisia, ja siksi oletettavasti laajempia, ovat olleet tämä Reissin motivaatioprofiili, OPQ (eli soveltuvuusarviointi), DiSC ja Big Five.

Reiss, OPQ ja Big Five tuntuvat melko samankaltaisilta sekä kysymyksineen että tuloksineen että raportteineen.

Käyttötarkoitukset ja -muodot eri testeillä vaihtelevath hieman ja siinä missä Reissin motivaatioprofiili kertoo laaja-alaisesti mikä ihmistä motivoi, mittaa OPQ soveltumista eri tehtäviin.

Big Five taas on mielestäni tosi lähellä Reissin motivaatioprofiilia, asteikon vain ollessa toinen. Big Fivessä mitattavat ominaisuudet ovat ekstroversio, neuroottisuus, tunnollisuus, sovinnollisuus ja avoimuus – joista avoimuus on minulla dominoivin piirre ja vastaavasti ekstroversio ja neuroottisuus ovat matalalla tasolla.

Yksi kiinnostava testi on myös VIA, joka mittaa useammalla kymmenellä kysymyksellä luontaisia vahvuuksia. Seuraavasta linkistä saa perustestin tulokset ilmaiseksi, mutta tarkempi raportti maksaa joitain kymmeniä dollareita. Sitä en itse kuitenkaan ole ostanut, joten en osaa kommentoida sen mahdollista lisäarvoa: https://www.viacharacter.org/

VIA testin tulos
VIA-testi vihjaa oppimisen olevan minulle tärkein vahvuus.

DiSC, MBTI ja Four Tendencies tuntuvat hiukan turhan karkeilta ja horoskooppimaisilta ainakin omien kokemuksieni pohjalta.

Jos olisin rekrytoimassa avainhenkilöä, teettäisin luultavasti päätöksieni tueksi joko Reissin motivaatioprofiilin, Big Fiven tai OPQ:n finalisteilla.

Valintoja tehdessä kannattaa kuitenkin muistaa, että ko. testit eivät ole 100% aukottomia. Käytännössä kun testitulokseen vaikuttaa testattavan mielentila, jännitys, ympäristö, väsymys, stressi, mahdollinen pakottava tarve saada ko. työ, testimuoto ja -kieli, jne.

7.   Miten saat oman Reiss motivaatioprofiilisi?

Toivottavasti onnistuin avaamaan hiukan sitä mikä Reissin motivaatioprofiili on ja mitä siitä voi saada.

Tärkeimpänä mahdollisena arvona tällä motivaatioprofiililla pidän sitä, että ihminen pystyy keskittämään huomiotaan tarkemmin niihin asioihin, jotka tuottavat tyydytystä.

Toisaalta myös on hyvä olla tietoinen mahdollisista ”heikkouksistaan”, eli asioista jotka eivät motivoi.

Raportissa mainitaan, että ko. motivaattorit ovat hyvin pysyviä, eli mikäli kysymyksiin on vastannut rehellisesti, ei tulos juurikaan muutu vuosien saatossa.

Mikäli haluat tutustua omiin motivaattoreihisi tarkemmin, olethan yhteydessä Shaniin shani.livson@bapersonnel.fi ja hän tekee mielellään sinulle oman motivaatioprofiilin. Testi on maksullinen ja luokkaa 250 euroa sisältäen arvonlisäveron.

8. Mitä haluaisin tietää seuraavaksi?

Itseäni kiinnostaisi kovasti teettää tiimimotivaatioprofiili työpaikallani, sillä tuon muotoisena se voisi auttaa itse kutakin ymmärtämään miksi kollega käyttäytyy kuten käyttäytyy.

Kuten ehkä edeltä muistat, en juurikaan innostu pikkujoulukarkeloista, mutta tämänkaltainen yhteinen aika ja tulosten läpikäynti olisi kyllä uteliaisuuttani stimuloivaa ajanvietettä.

Shani vinkkasi myös, että tiimiprofiilin hinta räätälöidään tapauskohtaisesti, sillä vastaukset käydään läpi yhdessä eikä yksitellen.

Minua myös kiinnostaisi kuulla sinun kokemuksiasi erilaisista persoonallisuustesteistä? Tiesitkö RMP:n entuudestaan ja onko sinulle jopa tehty se? Tai mitä mieltä olet muista mainituista testeistä?

Jatketaan keskustelua tässä LinkedIn-ketjussa.


Voit tilata blogini sisällöt uutiskirjeenä meiliisi.

Osoitettasi käytetään vain tämän blogin sisältöjen jakamiseen ja tilaus on mahdollista peruuttaa koska tahansa uutiskirjeestä löytyvästä linkistä.


Aina Parempaa Johtajuutta 2018

#ainaparempaajohtajuutta

Verkostoidun myös mielelläni kanssasi:

https://www.linkedin.com/in/jukkaniittymaa/

S-postia voit lähettää myös: jukka@jukkaniittymaa.com

2 Replies to “Reiss Motivaatioprofiili – eli miten tutkia tieteellisesti omia motivaattoreitaan?”

 1. Olen tehnyt RMP-motivaatioprofiilin ja hiljattain osallistunut myös workshopiin, jossa tehtiin ns. team RMP eli kunkin tiimiläisen motivaatioprofiileista oli tehty yhdistelmä / matriisi. Huomasin, että joillakin oli vahva uskomus, että motivaatioprofiilin tulokset olisivat hyvin toisenlaiset, jos kysymyksiin vastattaessa olisi ymmärtänyt vastata kuten itse kokee olevansa, eikä kuten työroolissa on/näyttäytyy?! Jäin tätä pohtimaan, kun en itse kokenut vastaavani “työroolissa” kysymyksiin, joten tulos oli mielestäni ihan tutun kuuloinen…

  Samoin olen tehnyt aiemmin OPQ-testin. Tulokset olivat aikalailla samankaltaisia kuin RMP:ssä. OPQ:n purussa asiantuntija sanoi, että tuloksiin saattoi jonkin verran vaikuttaa se, että olin testiä tehdessäni äitiyslomalla – eli “työrooli ei ollut hyvässä muistissa”…?

  1. Kiitos kommentista Kimaira! Rooli vaikuttaa kyllä jonkin verran tuloksiin tietääkseni, se kuinka paljon roolit eroavat on varmasti yksilöllistä. Itse olen ehkä hiukan rennompi (vähemmän tavoitehakuinen) “siviilissä”. Olen myös tehnyt OPQ:n ja kirjoittanut siitä itse asiassa blogauksenkin, mutta se on julkaisematta. Se tosiaan oli hyvin samanlainen kuin RMP, mutta se mikä siinä hämmensi, oli se, että OPQ korosti minun olevan erittäin ulospäinsuuntautunut: kun taas RMP piti minua erittäin matalan sosiaalisuuden tapauksena:D Tiedä sitten…

   Ehkä olin eri roolissa vastatessa, ja varmaan olikin. 🙂

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Käyttämällä sivustoa suostut evästeiden käyttöön. By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Lisää tietoja

FIN Tällä sivustolla käytetään evästeitä, joita käytetään asetustesi muistamiseen. Evästeiden käytön voi estää selaimen asetuksista, mutta estolla saattaa olla kielteinen vaikutus sivuston toimintaan. Sivuston käytön analysointiin käytetään Google Analytics -palvelua, jonka tarjoaa Google Inc. (“Google”). Google ei kerää käyttäjistä arkaluonteisia tietoja. Anonyymit tiedot lähetetään Googlelle ja tallennetaan Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimille. ENG The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings you are consenting to this. This site uses Google Analytics service. Anonymoys info is sent and stored in servers located in United States of America. By using this site you agree with this.

Sulje