Mentaalilarppaus eli työkaluni ongelmien ratkaisuun ja henkilökohtaiseen kasvuun

Ihmisen ja organisaation arki on usein ongelmasta toiseen siirtymistä. Monesti nuo ongelmat vaikuttavat suurilta - joskus jopa ylitsepääsemättömiltä. Tämä on kuitenkin usein vain harha, ainakin jos on kykyä itsereflektioon, heittäytymiseen ja ennen kaikkea jos on halua kehittyä. 

Esittelen seuraavassa yksinkertaistetusti itse käyttämäni ja hyväksi havainneeni "Mentaalilarppaus" tekniikan esim. henkilökohtaisen kasvun toteuttamiseen.

Alussa on ONGELMA

On hassua, mutta tavallista, että ihmiset ovat tietoisia omasta tai yrityksensä ongelmasta, vaan eivät tee sille mitään. Tyypillinen ongelma yrityksessä voisi olla esimerkiksi se, että tuote on kunnossa, mutta myynti ei vedä. Hiipuvaa kassavirtaa ihmetellään kädet taskuissa ja päivitellään huonoa suhdannetta, syytetään ulkomaisia halpuuttajia tai muuta paskaa.

Myyntiongelmista Grant Cardone kirjoittaa kirjassaan If You’re Not First, You’re Last: Sales Strategies to Dominate Your Market and Beat Your Competition

Taloudellinen kärsimys johtuu siitä, että ihmiset eivät ole valmiita laittamaan itseään likoon ja esittelemään itseään, palvelujaan tai tuotteitaan riittävän suurelle joukolle. (Oma käännökseni)

Vaikka Grant puhuukin edellä vain myynnistä, nostin tämän esimerkiksi, sillä kyse on lopulta kaikesta vuorovaikutuksesta ihmisten kesken – koska ihan kaikki päämäärähakuinen toiminta ihmisten välillä on myyntiä. Ihan kaikki, niin töissä, kotona kuin vapaa-ajallakin.

Vaikuttaminen on myyntiä ihmisille. Myynti on ihmisiin vaikuttamista.

Sitten tulee aika TUNNUSTUSTAA FAKTAT

Mielestäni asia on juuri kuten Granttia siteerasin. Syystä (1) ja toisesta (2) varsinkin meillä suomalaisilla on taipumusta piilotella erinomaisuuttamme, oli kyse sitten myynnistä ja markkinoinnista, vaikuttamisesta tai johtamisesta. Lyhyesti avattuna kansalliset syymme ovat:

 1. Suomalaiset ovat pääosin perimältään ugrilaisia – varsinkin idästä polveavat. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että olemme syrjäänvetäytyviä ja ujoja. Toisaalta positiivisia ominaisuuksia ovat periksiantamattomuus ja tunnollisuus. Lähde: Petri Parviainen, Myyntipsykologia, 2013
 2. Kaupankäyntihistoriamme on vaatimaton, eikä meille ole syntynyt siitä vielä positiivista kulttuuriperintöä. Poikkeuksena tästä ovat suomenruotsalaiset suvut. Mitä näitä nyt on; Hartwall, Rettig, Paulig, Fazer muun muassa. Knoppitietona jaettakoon, että vielä 1900-luvun alkupuolella myyntikirjallisuutemme käsitteli mm. henkilökohtaista hygienian hoitoa, pukeutumista ja tapakoulutusta, kun taas ulkomailla puhuttiin asiakkaille tuotetusta lisäarvosta… Lähde: Petri Parviainen, Myyntipsykologia, 2013

Yllättävää ehkä, mutta tämä perimällinen fakta on usein juurisyynä esim. asiantuntijaorganisaation myyntiongelmien taustalla. Ja yllättävää kyllä, siitä tietoiseksi tuleminen saatta olla vastaus ongelmiin seuraavan työkalun kanssa:

RATKAISUNI – MENTAALILARPPAUS

Uskon, että ongelman selättäminen lähtee ongelman tunnustamisesta – ja kyvystä irtautua omalle persoonallisuudelle helposta tavasta toimia. Tätä työtä teen toki myös itseni kanssa, sillä olen varustettu melko hyvällä tunneälyllä ja herkkyydellä. Tästä herkkyydestä ja empatiasta on valtavasti hyötyä ihmisten kanssa,  mutta kolikon kääntöpuolena se saattaa joskus aiheuttaa taipumusta vältellä konflikteja. Asia ei kuitenkaan ole ongelma, sillä koska olen tietoinen tästä piirteestäni, kykenen tarvittaessa laittamaan “kovanahkaisen” viitan päälleni. Ajattelenkin, että erilaiset ei-luontaiset taidot joita johtamisessa ja myynnissä tarvitsen, ovat varusteita. Miekkoja, kilpiä, viittoja jne. Nämä varusteet sitten visualisoin itselleni kun tiedostan jonkin taidon tarpeen.

Lyhyesti: Mentaalilarppaus toimii hieman kuten hyppäisi improteatteriesitykseen omana itsenään ja asetetulla päämäärällä.

Mikäli viitat, miekat ja kilvet kuulostavat liian nörttimäiseltä mielikuvitukselta, voit miettiä myös itseäsi käyttöjärjestelmänä tai applikaationa, johon vain lisäät uusia ominaisuuksia päivityksien muodossa. Tai vaikkapa autona johon ostat spoilerin, jos se saa sinut tuntemaan itsesi uskottavaksi. Ihan miten vain, kunhan muistat VISUALISOIDA ominaisuudet joita haluat kehittää ja lisätä itsellesi. Visualisointi ja riittävän usea harjoittelu ovat kokemukseni mukaan ratkaisevat tekijät tekniikan toimivuudessa.

KERTAUKSENA

Yksinkertaisuudessaan itsensä / organisaation kehittämisen prosessi mentaalilarppaamalla on siis seuraava:

 1. Määritellään / löydetään ongelma
 2. Tunnustetaan mistä ongelma johtuu
 3. Mietitään, että kuinka ongelmaa ei olisi, ja aletaan kehittämään “varusteita” – jotka poistaisivat ongelman. (Strategia ja taktiikka sen toteuttamiseksi.)

Ei muuta kuin kokeilemaan!

Niin ja sen Grant Cardonen myyntikirjan voit tilata vaikka tästä:

Share

The secret how to make cool things happen!

John C. Maxwell tweeted today:

"The difference between greatness and mediocrity is often how an individual views a mistake."

 

 

 

 

 

 

And what quote would be a better way to start a blog post after long silence! 😀

Indeed; I have been forced to re-evaluate my blogging frequency strategy of 1 posting per week. That is mostly due to the fact that a month ago I started as an account director in a very cool and creative marketing agency called Sherpa. I recommend to check our site – the portfolio is pretty nice indeed. 🙂 But to get to the actual point…

The secret how to make cool things happen!

Sometimes people wonder that how can I know so much about “everything”. Well the truth is that I have been blessed with a quite good memory, ability to learn things pretty fast, and I tend to keep my mouth shut if I don’t have references…  But my memory is only one side of the coin, as the main source of my information is the fact that I read and listen A LOT of books and articles.

But I don’t read or listen just any kinds of books: I focus on those that contain knowledge. It means that I don’t read that much of fiction because I value information over drama. As we all have limited amount of time, I rather try use my time on learning something new than “wasting” my precious moments to something that is not useful. As I have written earlier:

“I focus on things that improve and enhance my mind, body and spirit. I choose to be ever better!”

See, the one thing that blows my mind is that there is next to infinite amount of knowledge in the world waiting to be found. And after understanding this secret few years ago I must admit that my world has never been the same. There is this causality which I strongly courage you to try: The more you read, the more cool things happen! The benefits you can experience pretty fast are for example:

 • You get tools to help people better (it really makes a difference to know the right words, concepts, processes and theories – like why try to invent the wheel again?)
 • You are able to discuss about topics more of an importance than before
 • Your make a positive impact on people. Our specie values greatly intelligence as from the evolutionary point of view it has been the winning hand to be smart as it has increased chances of survival. Just don’t be too eager to show off your knowledge, that people dislike – especially if it makes them feel dim witted.

BEST OF

Not every book is equal. Some are great and some are utter crap. I’ve read both. Usually the first 30-100 pages reveal if the book is worth reading through or not. And if it turns out that the book is not excellent, I recommend to ditch it and seek something better. Time is the only thing you cannot have back. Learn to appreciate it. There are more excellent books available than you have time!

So to give you the jump-start for the excellent books that can do wonders, I recommend to start from the following three great books. And to help you get these great books I’ve already sorted these out for you. Just click the book cover and it will take you to the Amazon.com where you can get your copy of the book. The great thing is also that if you buy the book from the link, you are supporting this blog by granting me a percentage through the Amazon affiliate program! 🙂

 1. “5 levels of leadership” by John Maxwell – the best leadership book I have read so far. Solid gold. When I will be in a position to hire leaders, I will make sure that they have read this book or then they will get the copy of it first hand they arrive and are required to study it as soon as possible.

 2. “The One Thing” by Gary Keller and Jay Papasan. In an ideal world this would be the only book you would need to read about leading yourself. But unfortunately following this book would require some sort of black belt of self discipline – the way and wisdom presented here are not easy to implement in the daily life.

 3. “Power of Now” by Eckhart Tolle. This is something completely different and might be quite hard to consume for those who are not familiar with mindfulness, meditation, and spiritual ideas that originate to the old east. But… For me this book did the impossible: it somehow helped me to understand that I am not my thoughts, but rather I am the one who observes my thoughts. That was a tremendous relief at the time and started a whole new chapter of deeper self-realization in my life that still continues.

I hope you find these recommendations helpful and if you ever wish to discuss about these, please do comment in below!

For the end I want to share something extra valuable that can ascend you to the 3rd level – the level where information gathered from the books really starts to manifest into miracles:

“Learning to write is learning to think. You don’t know anything clearly unless you can state it in writing.” S. I. Hayakawa

Share